Câu chuyện cuộc đời Phật Thích Ca Mâu Ni và lời tiên tri cho thời đại chúng ta

4,918 views    • 2020-05-31 08:42:26
Tĩnh Lặng
3 Following
Đức Phật, Người vốn là ai? Ai có thể trở thành Phật? Chúng ta cùng xem câu chuyện cuộc đời của đức Phật Thích Ca Mâu Ni, để hiểu rằng từ một vị hoàng tử dũng cảm rời bỏ cuộc sống nhung lụa nơi hoàng cung, trải qua hành trình tìm kiếm sự giác ngộ đầy khó khăn và gian khổ, cuối cùng thấy được chân lý vũ trụ và truyền bá Phật Pháp, để lại những dự liệu tiên tri cho tới tận thời đại chúng ta ngày nay…

Giấc mơ báo trước sự đản sinh của một vĩ nhân ...
Tags
#Phật Pháp
Category
People and Blog

PS5 Hardware Reveal Trailer

Gamologi .com
401 views 2020-06-12 08:01:56