Bí quyết trường sinh bất tử của Trương Tam Phong

3,232 views    • 2020-05-30 15:14:36
Tĩnh Lặng
3 Following
Khi nhắc đến “chân nhân”, chúng ta thường liên tưởng tới những người đã đắc đạo thành Tiên, cũng đã đạt được trường sinh bất lão. Lịch sử có rất nhiều ghi chép về các bậc chân nhân, trong đó có tổ sư của phái Võ Đang Trương Tam Phong.

Người đời cho rằng ông có bí quyết giúp trường sinh bất lão và quả thực ông từng tiết lộ bí quyết cho Minh Thành Tổ vị Hoàng đế thứ ba của nhà Minh.
Tags
#Trường Sinh
Category
People and Blog

Yow

RICARDO MILOS
2020-05-14 08:05:00

Thành công chỉ có cố gắng

King Funny
710 views 2020-06-08 05:23:31